Fotoreportage Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds wijdde in december 2011 in het blad In Detail, een reportage aan de restauratie van Villa Nieuwland. Onderstaand een aantal van de foto’s die Vincent van den Hoven maakte, o.a. uit de nok van de St. Michaëlskerk op Wieringen. Het Nationaal Restauratiefonds heeft er mede toe bijgedragen dat Villa Nieuwland nu een luxe bed & breakfast c.q. hotel op Wieringen is.

Share