Herbestemd erfgoed

De provincie Noord-Holland heeft in 2013 een prijsvraag uitgeschreven met als doel het behoud van de monumentale wierschuur aan de wierdijk op Wieringen.

Share

Oude Voorhuis

De wierschuur op Wieringen met het oude voorhuis

Beste plan tot herbestemming

De Wierschuur stond op omvallen. Er waren decennia lang plannen voor gesmeed en vervolgens gesneuveld. Bovendien vormde de asbest dakbedekking een gevaar voor de omgeving. Door een subsidie toe te kennen aan het beste plan voor herbestemming stimuleerde de provincie Noord-Holland ondernemers uit de omgeving met ideeën te komen.

We hebben met ons plan voor een hoogstaande groepsaccommodatie c.q. vergaderlocatie deze prijsvraag gewonnen en de Wierschuur, na een intensieve restauratie van twee jaar, kunnen behoeden voor teloorgang. Het was een spannende en ambitieuze onderneming die we zonder de financiële steun van de provincie Noord-Holland en het Waddenfonds nooit hadden kunnen volbrengen.

Verhaal van het wier van Wieringen

We zijn dankbaar voor de kans die we hebben gekregen. We zijn ook best trots dat we dit provinciale monument hebben kunnen behouden voor verdere generaties. Door de ligging aan de monumentale Wierdijk vertelt de Wierschuur immers het verhaal van de geschiedenis van Wieringen en in groter verband van de strijd van Nederlanders tegen het water.

https://www.monumenten.nl/verh...