Colofon

Ooit droomden wij ervan ons werk te kunnen maken van het herbestemmen van vervallen erfgoed op Wieringen naar een toeristisch recreatieve bestemming. Dankzij de hulp en het enthousiasme van velen hebben wij deze droom waar kunnen maken, waarvoor onze oprechte dank! Zonder al deze support hadden Villa Nieuwland en Wierschuur Nieuwland er niet zo prachtig bijgestaan. Het is onmogelijk iedereen te bedanken, maar …

Share

Papa en mama

Met heel veel dank aan mijn vader en moeder die meegegaan zijn in ons enthousiasme en tientallen trailers hebben gevuld, de bouwplaats netjes hebben gehouden, de kinderen hebben opgevangen en er vooral aan hebben bijgedragen dat de moraal hoog gehouden werd!

Het bouwteam en Bonvie Aannemers

Bedankt voor het geduld met de kleuren, het omgaan met de tijdsdruk en de spanning. Maar bovenal bedank voor de fantastische kwaliteit die is geleverd!

Conefrey/Koedam grafisch ontwerp

Marco Koedam heeft onze huisstijl ontworpen en verzorgde de gehele website ontwikkeling. Marco bedankt voor je eeuwige geduld met een digibeet als ik en bovenal voor de prachtige site die je voor ons hebt ontworpen!

Restauratiefonds

We danken jullie voor het vertrouwen dat jullie ons hebben gegeven, dankzij jullie konden wij, ondanks de recessie, anticyclisch denken en Villa Nieuwland kopen en restaureren. Bij de aankoop en restauratie van Wierschuur Nieuwland hebben jullie ons opnieuw het vertrouwen gegeven. Dit is voor ons van onschatbare waarde.

Waddenfonds en Provincie Noord-Holland

Wij ervaren het nog dagelijks als bijzonder dat het in Nederland mogelijk is dat goede plannen herkend en ondersteund worden. En dat zonder enige vorm van lobby van onze kant.
Zonder het Waddenfonds zou Villa Nieuwland niet de uitstraling hebben die het nu heeft. Zonder de prijsvraag van de Provincie-Noordholland stond de Wierschuur er nu nog vervallen bij. En zonder de steun van het Waddenfonds had de Wierschuur geen voorhuis, geen verdiepingsvloer en geen uitzicht over de Wierdijk.

Historische Vereniging Wieringen

De Historische Vereniging Wieringen heeft voortdurend met ons meegedacht en ons voorzien van informatie, foto's boeken e.d. Zij hebben een grote bijdrage geleverd aan de fototentoonstelling in Wierschuur Nieuwland omtrent het wiervissen. Wij zijn ze veel dank verschuldigd.

Hetty Mellink en Franca Duindam

Hetty bedankt dat we uit je prachtige fotocollectie over het Wad mochten putten en Franca bedankt voor je treffende gedicht over het Wad.

Staketsel Colofon Aangepast

Wierschuur Nieuwland ontmanteld: het monumentale staketsel