Colofon

Ooit was het onze droom ons werk te kunnen maken van het herbestemmen van vervallen erfgoed. Mede dankzij de hulp en het enthousiasme van velen hebben wij deze droom waar kunnen maken, waarvoor onze oprechte dank! Zonder deze support had de Wierschuur er niet zo prachtig bijgestaan. Het is onmogelijk iedereen te bedanken, maar …

Groot stalen doorzichtig kunstwerk onder een blauwe wolkenlucht met handen die iets lijken te dragen.
"Gedragen door sterke handen" door Geertje Tjalma, kunstwerk nabij de Wierschuur

Onze ouders

Met heel veel dank aan onze ouders voor de input en het meegaan in ons enthousiasme. Tientallen trailers zijn gevuld, de bouwplaats is netjes gehouden en zij hebben er vooral aan bijgedragen dat de moraal hoog gehouden werd!

Het bouwteam en Bonvie Aannemers

Bedankt voor het niet aflatende doorzettingsvermogen, het perfectionisme, de aandacht voor duurzaamheid en de omgang met de tijdsdruk en de spanning. Maar bovenal bedank voor de fantastische kwaliteit die is geleverd!

Conefrey/Koedam grafisch ontwerp en fotografie

Marco Koedam heeft onze huisstijl ontworpen en verzorgde de gehele website ontwikkeling. Ook maakte hij voor de website alle foto’s. Marco bedankt voor je geduld met een digibeet als ik en bovenal voor de prachtige site die je opnieuw voor ons hebt gerealiseerd! Ann Conefrey bedankt dat je je expertise hebt ingezet om de website voor ons in het Engels te vertalen.

Restauratiefonds

We danken jullie voor het vertrouwen dat jullie ons hebben gegeven. Mede dankzij jullie konden wij de Wierschuur kopen en restaureren. Zelfs toen we het waagden tijdens de Corona crisis flink uit te breiden met de restauratie van de Zuiderzeekeet en de Stal, stonden jullie voor ons klaar. Dit is voor ons van onschatbare waarde geweest.

Waddenfonds en Provincie Noord-Holland

Wij ervaren het nog dagelijks als bijzonder dat het in Nederland mogelijk is dat goede plannen herkend en ondersteund worden. En dat zonder enige vorm van lobby van onze kant.
Zonder de prijsvraag van de Provincie-Noordholland stond de Wierschuur er nu nog vervallen bij. En zonder de steun van het Waddenfonds had de Wierschuur geen voorhuis, geen verdiepingsvloer en geen schitterend uitzicht over de Wierdijk.

Historische Vereniging Wieringen

De Historische Vereniging Wieringen heeft voortdurend met ons meegedacht en ons voorzien van informatie, foto’s, boeken e.d. Zij hebben een grote bijdrage geleverd aan de fototentoonstelling in de Wierschuur omtrent het wiervissen. Wij zijn ze veel dank verschuldigd.