De wal heeft het schip gekeerd

Martine van Soolingen,

Kill your darlings. De bakermat van ons bedrijf, Villa Nieuwland, wordt verkocht. Het besluit was niet makkelijk en na het zien van het filmpje en de foto’s van Klaver Makelaardij zelfs bijna door ons herroepen, maar om in termen van ons maritieme verhaal te blijven: de wal heeft het schip gekeerd.

Villa Nieuwland te koop, affiche van de makelaar
De bakermat van onze liefde voor herbestemmen

De Wierschuur is een dermate veelomvattend bedrijf geworden dat het onmogelijk is Villa Nieuwland de aandacht te geven die het verdient. We zijn niet zo goed in delegeren en we willen alles zoveel in eigen hand houden. Dan blijkt op twee plaatsen tegelijk kwaliteit leveren echt onuitvoerbaar te zijn. De Wierschuur is in 2022 nagenoeg volgeboekt met zakelijke meerdaagse bijeenkomsten, retraites en familieweekenden. Reserveringen die onze volledige aandacht verdienen. Aandacht die we niet over twee locaties kunnen verdelen.

Een gelukkig huis

Twaalf jaar geleden hebben we Villa Nieuwland gekocht en behoed voor verval. Edwin heeft het met enorm veel passie volledig gerestaureerd en verduurzaamd. Het rijksmonument is klaar voor de toekomst. Villa Nieuwland verdient weer leven in de brouwerij. Lichtjes die je ziet branden wanneer je langs de Waddenzee loopt. Het is een gelukkig huis, dat nieuwe eigenaren hopelijk net zoveel geluk gaat brengen als het ons heeft gebracht.

Klaver Makelaardij

Martine van Soolingen

Martine van Soolingen

Martine is eigenaresse van de Wierschuur in Hippolytushoef op het voormalige Waddeneiland Wieringen.