Ontdek het geheime eiland

Vorig jaar heb ik, om onze gasten te kunnen informeren over de cultuurhistorie van Wieringen, een cursus gevolgd tot ‘Ambassadeur van het Landschap’. Sociaal geograaf Lia Vriend was cursusleidster en vertelde boeiend over de ontstaansgeschiedenis van Wieringen en omgeving. Dinsdag 1 Juli verzorgt zij een excursie over Wieringen op de fiets.

Share

fietsen langs stormkering Stroe

Deze kans om mijn geheugen op te frissen laat ik natuurlijk niet lopen. Ik hoop dat met mij vele gasten gaan genieten van Lia's enthousiasme voor Wieringen.

Waddeneiland?

Wieringen: een eiland? In ieder geval wel een ‘Aardkundig Monument’.
Een fietsexcursie op dinsdag 01 juli 2014. Tijd 10.00-16.30 uur, lengte 35 km, kosten: € 15, inclusief excursieboekje.
Startpunt: Den Oever, voor restaurant Basalt (volg borden Haven) Fietshuur: De Groot Recreatie, 06 51 80 65 81 of 06 22 56 98 98, info@degrootrecreatie.nl

Wieringen

Het glooiende landschap van Wieringen wijkt sterk af van de andere landschappen in Noord-Holland. In de voorlaatste ijstijd heeft een enorme ijslob hier de, ook door het ijs aangevoerde, keileem hoog opgestuwd. Eeuwenlang was deze verhoging omgeven door een uitgestrekt moeras. In de Middeleeuwen, toen de zee het veen begon weg te slaan wist Wieringen het hoofd boven water te houden, door de keileembult die de kern van het gebied vormt. De oprukkende zee maakte van dit gebied een Zuiderzee-eiland. Met de Zuiderzeewerken in de 20e eeuw is Wieringen weer met het vaste land verbonden. Wel of niet met het vaste land verbonden, Wieringen heeft landschappelijk sterk een eilandkarakter behouden.

Wierdijk

In het noorden grenst het aan het waddengebied en vinden we vogelrijke kwelders. In het zuiden vormt de vlakke, grootschalige Wieringermeer een scherp landschappelijk contrast.
Wieringen heeft een boeiende bedijkinggeschiedenis. In het zuiden treffen we zelfs nog wierdijken aan.

Voor aanmeldingen:
http://www.ontdeknoordholland.nl
lia@ontdeknoordholland.nl
T 072 5051874

Martine van Soolingen

Martine van Soolingen

Korte bio o.a: Martine is eigenaresse van bed & breakfast Villa Nieuwland in Den Oever op het voormalige Waddeneiland Wieringen.
Reageren: e-mail