Zuiderzeewerken

De Zuiderzeewerken en de realisatie van de Afsluitdijk hebben ervoor gezorgd dat de, door de eeuwen heen, alsmaar oprukkende Zuiderzee werd afgesloten en deels werd ingepolderd. Villa Nieuwland is gebouwd voor de hoofdingenieurs die werkten aan de realisatie van de Afsluitdijk. Haar naam dankt de Villa aan het 'nieuwe land' dat kon worden gecreëerd dankzij de Afsluitdijk. 

Share

Afsluitdijk

Dichting van de laatste meters van de Afsluitdijk

Realisatie van de Afsluitdijk

Deze Deltawerken behoren tot één van de grootste waterbouwkundige projecten ter wereld, die ooit zijn uitgevoerd. Doel was te voorkomen dat de omgeving van Amsterdam nog vaker zou overstromen en tevens land te winnen door inpoldering van waardevolle kleigronden. Hiertoe is in 1918 de Wet op de Afsluiting van de Zuiderzee, gebaseerd op plan Lely, aangenomen. De bouw van de Afsluitdijk bewerkstelligde dat de Zuiderzee werd gesplitst in een noordelijk en zuidelijk deel: de Waddenzee en het IJsselmeer.

afsluitdijk-bouw-anp-239324

Werken aan de Afsluitdijk

De connectie van de Villa en de Afsluitdijk

Vanuit de ruimte is de Afsluitdijk beter te zien dan de Chinese muur. Dit omdat de Afsluitdijk zo afwijkend is van zijn natuurlijke omgeving. De Afsluitdijk is daarmee ook een symbool van het gevecht van de Nederlanders tegen het water.
De prestatie was destijds enorm. Gedreven door een uiterst visionaire en moedige ingenieur Lely werd de Afsluitdijk, in kosten ter grootte van een jaar Nederlandse staatsbegroting, gerealiseerd. De realisatie werd een icoon voor Nederlandse waterwerken en durf.

De villa is onlosmakelijk met de Afsluitdijk verbonden. Zowel door de ligging, op het kruispunt tussen Waddenzee en IJsselmeer, als door de historie.

55537A70822D3

Den Oever aan de voet van de Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk

Vanaf 2018 wordt er gewerkt aan de Nieuwe Afsluitdijk. De Afsluitdijk wordt voorbereid op een superstorm, er komt een waddenbelevingscentrum en aandacht voor toeristisch recreatieve ontwikkelingen. De Nieuwe Afsluitdijk wordt een voorbeeld van duurzame innovatie op het gebied van energie & water, natuur & water en economie & water. Zo komt er onder andere een fietspad van Den Oever naar het Monument aan de zeezijde van de Afsluitdijk.

“Great, great wall”

Nu al komen er honderdduizenden bezoekers per jaar naar de Afsluitdijk. Het is de bedoeling dat de Nieuwe Afsluitdijk in de toekomst meer te bieden heeft. Enige haast is hierbij geboden want Arjen Lubach heeft de Afsluitdijk inmiddels op de wereldkaart gezet: "This is the Afsluitdijk. It's a great, great wall that we built to protect us from all the water from Mexico".